Az emlékérem odaítélése

Bevezető

A Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány a magyar és francia kapcsolatok ápolása terén kifejtett munkásságuk elismeréseként az alapítvány kuratóriuma által javasolt személyeknek Aurélien Sauvageot emlékérmet adományoz.

A Sauvageot-díj két kategóriában kerül átadásra

Az alapítvány kuratóriuma két kategóriát határoz meg :

  • Az alapítvány keretében oktató francia friss diplomás tanárok és magyar koordinátoraik. Külön méltánylandó az olyan egyéni teljesítmény (könyvkiadásban való részvétel, újságírás, színházi tevékenység, ifjúsági csereprogramok szervezése, stb.), amelyet a tanárok iskolai munkájukon túl végeznek.
  • ​Olyan jeles magyar és francia közéleti személyiségek, akik sokat tettek a magyar-francia ifjúsági kapcsolatok fejlődéséért.

Az odaítélés menete

Az odaítélés módja :

Az emlékérmet

  • az 1. kategóriában max. 4,
  • a 2. kategóriában max. 2 személy

​kaphatja meg évente.
Az 1. kategóriában a fogadó intézményektől április 30-ig beérkező javaslatok alapján a Kuratórium dönt.
A 2. kategóriában a Kuratórium tagjai a tavaszi kuratóriumi ülésen, írásban benyújtott felterjesztés alapján hozzák meg döntésüket.

A bronz emlékérem (Ligeti Erika alkotása) és a kétnyelvű diploma június első hétvégéjén, ünnepélyes keretek között kerül átadásra mindkét kategóriában.